открий своите суперсили!

ОТКРИЙ СВОИТЕ СУПЕРСИЛИ!

Какво включва програмата

4 онлайн групови сесии

4 онлайн групови коучинг сесии с Неврографика® с продължителност по 2 часа всяка.

Групова рефлексия

В края на всяка сесия обсъждаме с участниците преживяванията им по време на сесията.

Програмата “Открий своите Супер Сили!” е подходящо за абсолютно всеки, който иска да идентифицира своите силни черти и способности и да успее да ги покаже по подходящия начин в професионалния и личния си живот. Не са необходими никакви предварителни умения за рисуване или чертане.

  • Черен маркер 0.5 – 0.7 mm (препоръчвам да имаш и един резервен)
  • Дебел черен маркер 1.5 – 3 mm
  • Черен молив 2В-4В
  • Цветни моливи
  • Хартия А4 (обикновена копирна хартия върши работа, но по-добри резултати ще постигнеш със 120 g/m2)

По време на четирите сесии ще се обърнете навътре към себе си и ще изследвате своите автентични способности, качества, черти на характера. Ще разберете кои от тях познавате и осъзнавате и кои притежавате и проявявате, но стоят скрити от самите вас или пък не успявате да ги представите по подходящия начин пред другите. Ще имате възможност да откриете своите таланти и потенциал, да осмислите своите основни ценности и как комбинацията от тях може да вземете решение по какъв начин да ги проявявате и прилагате в професионалния и личния си живот, така че да се чувствате максимално щастливи и удовлетворени. Ще се срещнете с ограниченията си и ще ги преодолеете, ще намерите нови решения, нови възможности, идеи, вдъхновение.

Коучинг програмата се провежда в четири последователни седмици. Срещаме се за групова онлайн коучинг сесия с продължителност 2 часа, веднъж седмично. 

В случай, че е невъзможно да присъствате на някоя от сесиите, ще предоставим запис. 

Достъп до видеозаписите имате в рамките на 1 година от заплащането на програмата.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас. Контакт.