За ПРОДАЖБИТЕ и Управлението на ПРОМЯНАТА

Когато преди време ме питаха за какво най-много помага създадената от нас @NVBS – Авангардна Невро-Визуална Балансираща Система, отговорът ми, след много мислене, анализ и стесняване на кръга от възможности, беше …  … но малко предистория. Миналата година за първи път си направих Хумън-Дизайн карта. Профилът ми се оказа „Прожектор“ и навлизайки в материята стигнах до най-краткото описание […]

ПРОДАЖБИТЕ ДНЕС …

За трудностите в Търговските отдели днес и малка, но решителна помощ от Голфа. … в жегата на лятото, зачитайки се в една книга, „преоткриваща“ истината за продажбите, попадам на един абзаааац: „ … В последните години, търговските организации все повече правят преход: от полеви към продажби от офиса, от такива насочени навън (outbound) към тези „влизащи“ навътре (inbound) продажби….“ […]

Годишен бизнес план

Начало @NVBS Екипът Блог Контакт EN @NVBS @NVBS Авангардна Невро визуална Балансираща Система Новият бизнес-план – 3 основни трудности при внедряването му В тази статията, авторът, Петър Стратиев, формулира 3 основни проблема предбизнес лидерите при каскадирането на годишния план и предлага начини засправянето с тях, чрез подобряване ангажираността в компанията По това време на годината, […]