Когато преди време ме питаха за какво най-много помага създадената от нас @NVBS – Авангардна Невро-Визуална Балансираща Система, отговорът ми, след много мислене, анализ и стесняване на кръга от възможности, беше … 

… но малко предистория. Миналата година за първи път си направих Хумън-Дизайн карта. Профилът ми се оказа „Прожектор“ и навлизайки в материята стигнах до най-краткото описание за мен, което направо ме „закова“: 

            „Водач и Фасилитатор на Промяната“ – Колко точно казано само!

Но какъв Фасилитатор на Промяната съм аз?! Да, минавал съм няколко сериозни обучения по Чейндж Мениджмънт, участвал съм като Бизнес Оунър в немалко организационни промени, но и съм виждал колеги около мен да имат далеч по-богат специализиран опит и квалификация в областта. В някаква степен, Управлението на Промяната ми изглежда като отделна професия.

С моите 20-ина години в Управлението на Продажбите, основните ми задачи са били няколко:

И така нататък … все неща свързани с промяната от едно „сега“ в друго, ново, едно такова страшничко и нестабилно „бъдеще“.

А не е ли това еманацията на Процеса на Промяната? Не е ли Управлението на Продажбите на практика Управление на Промяната?

Според мен абсолютно ДА. И не само Продажбите. Маркетинг, Логистика, Човешки Ресурси и ако щете Финанси, всичко това е процес на Промяна.

… а отговорът на въпроса от първия абзац е:

 Да! Всички форми на Управление на Промяната! 

Автор: Петър Стратиев