Начало

EN

@NVBS

@NVBS

Авангардна Невро визуална Балансираща Система
какво е
Авангардна
Невро Визуална
Балансираща
Система

Изгражда нови невронни връзки и променя начина ни на мислене и възприемане на околния свят.

Времето се променя и изисква нови решения
– @NVBS oбединява различни научни подходи и инструменти
– @NVBS надгражда и усилва постигнатите ефекти
– @NVBS предлага по-пряк път за достигане до резултатите.

– @NVBS е базирана на Неврофизиологията и Невропластичността на мозъка
– @NVBS създава нови невронни пътища за нова действителност 
– @NVBS използва най-новите постижения в областта на невронауката.

– @NVBS използва визуални методи, графични елементи, Неврографика®
– @NVBS работи с визуализации и медитации
– @NVBS създава ясна визия на желаната цел. 

– @NVBS установява баланс за постигане устойчиво ново състояние
– @NVBS разкрива нови хоризонти.
В Баланс – само така работи системата за реализация

– @NVBS е интегрална система със синергичен ефект, създадена на базата на различни методи и инструменти
– @NVBS покрива широк спектър от нужди на организации и индивиди
– @NVBS  включва Неврографика®, Невродизайн, Кинезиология, Енергетически настройки,  Access BARS®, AGER®, Майндфулнес, медитации, визуализации и др.

Какво постига

@NVBS

РАЗШИРЯВА ЗОНАТА НА КОМФОРТ

ПРЕРАБОТВА СТРЕСА В РЕСУРС И ПОДХРАНВА ПРОМЯНАТА

СПОСОБСТВА ЗА ИЗВЛИЧАНЕТО НА СКРИТИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕКИПА И ХОРАТА В НЕГО.

ПОДПОМАГА ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ БЕЗ ЗАГУБА НА КАПАЦИТЕТ И ПОТЕНЦИАЛ.

ТРАНСФОРМИРА ЕНЕРГИЯТА ОТ НАТРУПАНИТЕ СТЕРЕОТИПИ И Я ИЗПОЛЗВА ЗА НАДГРАЖДАНЕ.

ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО НОВО СЪСТОЯНИЕ.

за какво се прилага
Авангардна
Невро Визуална
Балансираща
Система

– Формиране на Мисията и Визията на компанията.
– Оформяне на системата от Основните ценности на компанията.
– Дизайн на Организационната структура на компанията.
– Определяне на стратегически пазари, продуктова гама, партньори

– Формиране и внедряване на бизнес решения
– Развитие на гама от продукти и услуги
– Уточняване на целеви пазари и потребители
– Формиране и планиране прилагането на търговски и маркетинг стратегии
– Оформяне на План за действие

– Формиране на индивидуален план за личностно и професионално развитие
– Повишаване тонуса и мотивацията в колектива / teambuilding
– Мобилизация на личния и управленския потенциал в организацията
– Усилване на социалната връзка между членовете на екипа
– Медиация и разрешаване на конфликти с бизнес партньори и контрагенти
– Подпомага преминаването към креативност и иновативност без загуба на капацитет и потенциал

 

@NVBS

КОМБИНАЦИЯ ОТ НЕВРОГРАФИКА И ЕНЕРГЕТИЧЕСКА НАСТРОЙКА

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ НЕВРОННИ ВРЪЗКИ И ПРОМЯНА НА НАЧИНА НИ НА МИСЛЕНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОКОЛНИЯ СВЯТ

КОМПИЛИРАНА И ПРИЛАГАНА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ С БОГАТ УПРАВЛЕНСКИ И ФАСИЛИТАТОРСКИ ОПИТ

как се прилага
Авангардна
Невро Визуална
Балансираща
Система

В групови и индивидуални фасилитирани/коучинг сесии.

Еднократни или серийни програми, според нуждите и желанията на клиента.

В спокойна приятелска атмосфера, без нужда от предварителна техническа подготовка за участниците.

Предполагаеми ефекти

@NVBS

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕКИПА

УКРЕПВАНЕ НА ЕКИПНИЯ ДУХ 

ФОРМИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

ЗАДЪРЖАНЕ НА ХОРАТА В ЕКИПА

УСИЛЕНА СОЦИАЛНА ВРЪЗКА

ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА СРЕДА

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СТРЕСА В РЕСУРС

РЪСТ НА КРЕАТИВНОСТТА, ВДЪХНОВЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ЕКИПА

ОТКРИВАНЕ НА ВИЗИИ ЗА БЪДЕЩЕТО

процесът
Авангардна
Невро Визуална
Балансираща
Система

Споделяте и ни запознавате с предизвикателствата и възможностите, стоящи пред вас, които бихте искали да разрешите.

Провеждаме кратка @NVBS сесия с демонстрационна цел.

Конкретизираме темата и формата на работа.

Изпълнение на предварително избраната програма за постигане на набелязаните цели.

Развитието ви продължава и след провеждането на @NVBS сесиите.
Ние оставаме на разположение за вашите нови проекти.

Кои сме ние

Untitled design (16)
Гергана Дееничина

Личен и Бизнес Коуч, Предприемач, Бизнес консултант, Инструктор по Неврографика®, Специалист Невро-Фасилитация и НевроДизайн.

Untitled design (20)
Диана Русинова

Автор на иновативни програми и техники за индивидуално и екипно развитие. Холистичен терапевт, специалист Кинезиолог и Натуропат, с множество квалификации в областта.

Untitled design (21)
Петър Стратиев

Консултант и предприемач в трансформацията и развитието на екипи и компании.  С богат мениджърски опит в международни корпорации. 

КОНТАКТ

За да научите как @NVBS може да помогне конкретно на Вас
или Вашата компания, свържете се с нас!

uvp.team@anvbs.com
Copyright © UVP 2022 | united visionary partners